RSCTG 14/20. Acceso á información pública da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre un parque eólico

Resultado: Estimación por motivos formais