RSCTG 14/19. Acceso á información do Concello O Carballiño dunha persoa na súa condición de concelleiro.