RSCTG 139/20. Acceso á información pública sobre xestión da transparencia da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa da Xunta de Galicia

Resultado: Desestimación