RSCTG 139/19. Acceso á información pública do Concello da Coruña sobre acordos ou convenios coa empresa Estrella Galicia nun evento
Resultado: Estimación para retroacción