RSCTG 139/18. Acceso á documentación pública da Dirección Xeral de Minas sobre a incidencia do parque eólico de Montouto na pooación de aves