RSCTG 138/22 Acceso á información pública do Colexio Oficial de Delineantes e Deseñadores Técnicos Superiores Proxectistas da Coruña sobre determinada información administrativa correspondente aos exercicios 2019, 2020, 2021 e 2022.

Resultado: Desestimación