RSCTG 138/21Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre varias cuestións relativas ás categorías profesionais vinculadas aos transplantes no ámbito da EOXI da Coruña

Resultado: Estimación