RSCTG 138/18. Solicitude ao Concello de Vigo de información sobre o coste do alumeado de Nadal