RSCTG 137/19. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre a actividade asistencial dun facultativo nunha data concreta
Resultado: Desestimación