RSCTG 137/18. Acceso á información da Xefatura Territorial de Educación en Lugo sobre un expediente administrativo de escolarización.