RSCTG 136/19. Acceso á información pública sobre postos en adscrición provisional da Xunta de Galicia como persoal laboral
Resultado: Inadmisión