RSCTG 136/18. Información da Fundación Universidade da Coruña sobre puntuación dun proceso selectivo.