RSCTG 135/21. Acceso á información pública do Concello da Illa de Arousa sobre expediente de contratación dun aparcamento disuasorio

Resultado: Estimación