RSCTG 134/20. Acceso á información pública da Xunta de Galicia sobre o sistema de notificacións notifica.gal 

Resultado: Estimación