RSCTG 134/19. Acceso á información pública do Concello de Samos sobre contratos laboráis dun funcionario municipal
Resultado: Estimación