RSCTG 134/18. Solicitude ao Concello de Sanxenxo para que valore a posibilidade de modificar o proxecto de remodelación do Parque da Panadeira.