RSCTG 133/21Acceso á información pública do Concello de Santiago de Compostela en relación coa venda ambulante no concello.

Resultado: Estimación parcial