RSCTG 133/18. Solicitude dun informe xurídico ao Concello de Sanxenxo acerca da execución dunha sentenza.