RSCTG 132/22 Acceso á información pública do Concello da Coruña sobre os informes municipais emitidos en relación cos proxectos de ADIF para a construción e remodelación da lntermodal estación de San Cristovo.

Resultado: Arquivo