RSCTG 132/20Solicitude de actuación da Comisión da Transparencia ante a falla de contestación ás solicitudes formuladas na súa condición de concelleiro, de acceso ás actas das Xuntas de Goberno Local, actas das Sesións Plenarias e varios expedientes

Resultado: Inadmisión