RSCTG 132/18. Denegación de información de expedientes da Xefatura Territorial da Consellería de Educación en Lugo en relación coa ratio de alumnos en centros escolares. 

Resultado: Desestimación