RSCTG 131/19. Acceso á información pública do Concello de Samos sobre copias das actas de sesión do pleno Municipal, da Xunta de Goberno e resolución da alcaldía de 2019
Resultado: Estimación