RSCTG 130/19. Acceso á información pública do Concello de Samos sobre a situación contractual dos arquitectos municipais nos últimos dez anos
Resultado: Estimación