RSCTG 130/18: Denegación de acceso á información pública por parte do Colexio Oficial de Enfermaría de Ourense sobre procesos electorais.