RSCTG 13/22Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre a contaminación acústica dun local de ocio 

Resultado: Inadmisión