RSCTG 13/20. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre inspeccións hixénico sanitarias en Icais de hostelería
Resultado: Desestimación