RSCTG 13/18, 24/18 e 26/18. Solicitudes de acceso á información da Axencia Galega de Infraestructuras.