RSCTG 129/20Acceso á información pública en poder da Universidade da Coruña sobre concesións mineiras procedentes do Arquivo da Xefatura Territorial da Consellería de Industria na Coruña

Resultado: Estimación