RSCTG 129/18. Acceso á información sobre a utilización dos baixos dun edificio por parte do Concello de O Vicedo.