RSCTG 128/17. Falta de resolución por parte da Dirección Xeral de Mobilidade dun recurso de alzada