RSCTG 126/20. Acceso a información pública ante a Entidade Local Menor de Bembrive, de obtención de copias de escritos presentados por outro cidadán do mesmo ámbito territorial

Resultado: Desestimación