RSCTG 126/18. Iniciativa contra a resolución da Consellería de Economía, Emprego e Industria de 4 de outubro de 2018 sobre a información ambiental relacionada cunha explotación mineira.