RSCT 125/22 Acceso á información pública do Concello de Padrón sobre os postos ambulantes instalados no mercadiño dominical e número de denuncias formuladas por ocultar ou carecer da autorización municipal de Venda Ambulante. 

Resultado: Estimación.