RSCTG 125/21. Acceso á información ante a  Dirección Xeral de Saúde Pública sobre deducións de taxas ou gravames nos controis oficiais de matadoiros

Resultado: Estimación parcial