RSCTG 125/20. Acceso á información pública do Concello de Castrelo de Val sobre a declaración da necesidade de ocupación dunhas fincas incluídas nunha obra pública 

Resultado: Estimación