RSCTG 125/19. Acceso á información pública sobre a relación de bens inmobles do Concello de Pontedeume
Resultado: Estimación