RSCTG 124/19. Reclamación contra resolución do Concello de Arzúa de concesión de acceso a un expediente sobre vivenda e casa de turismo rural
Resultado: Desestimación