RSCTG 124/18. Solicitude de información sobre expediente urbanístico ao Concello de Moaña.