RSCTG 123/18. Solicitude ao Colexio Oficial de Enfermaría da Coruña de información sobre actas derivadas dos últimos procesos electorais.