RSCTG 122/22 Acceso á información pública do Concello de Pol sobre documentación correspondente ao proceso selectivo para a provisión dunha praza vacante de administrativo.

Resultado: Inadmisión