RSCTG 122/21Solicitude de acceso a un expediente administrativo ante a  Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU)

Resultado: Inadmisión