RSCTG 122/19. Acceso á información pública da Deputación da Coruña sobre contrato menor entre FAEPAC e un empresario
Resultado: Inadmisión