RSCTG 122/18. Solicitude de información ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar sobre nomeamentos nas direccións de escolas infantís.