RSCTG 121/21Solicitudes de información ante a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre un Tecor

Resultado: Desestimación