RSCTG 121/20. Acceso á información pública do Concello de Ribadavia sobre licenzas de obra e de actividade dun establecemento 

Resultado: Estimación