RSCTG 121/18. Solicitude de documentación ao Concello de Ordes no marco dun expediente de inicio de obras nunha nave industrial.