RSCTG 121/17. Solicitude de acceso á información da Consellería de Sanidade sobre acordo de colaboración entre o Servizo Galego de Saúde e a firma Medtronic.

*ESTIMACIÓN PARA RETROACCIÓN DO EXPEDIENTE