RSCTG 120/17. Solicitude de información ante a Consellería do Mar sobre os gastos derivados da convocatoria de premios “Economía Azul” (PDF). Outros formatos: docx | rtf txt