RSCTG 118/22 Acceso á información pública da Axencia Galega de Infraestruturas sobre a autorización de acceso concedida para a entrada de vehículos a un inmoble.

Resultado: Estimación