RSCTG 118/21. Solicitude de acceso á información pública relacionada coas autorizacións outorgadas pola Consellería de Economía, Empresa e lnnovación para a instalación de dous depósitos no Monte da Trinidade (Vilamor, Mondoñedo, Lugo)

Resultado: Desestimación